عربی گروه های آموزشی دوره اول متوسطه استان آدربایجان غربی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

همکاران محترم جهت دانلود نمودن نرم افزارهای بسیار ارزشمند عربی متوسطه ی اوّل

آقای علی احمدی از شهرستان ماکو بر روی فایل های زیر کلیک نمایید . ضمناً از هنرو زحمات بسیار جالب وارزشمند آقای علی احمدی بسیار تقدیر وتشکر می شود وامید موفقیّت وسربلندی این همکار بزرگوار را از ایزد منان خواستاریم.

 

                 سرگروههای عربی استان


دروس1درهر سه پایه

درس  2  پایه ی هفتم

درس 2 پایه ی هشتم

درس 2 پایه ی نهم

دروس 2و 3 هفتم

درس 3 هشتم

درس 3 نهم